Tervehdys!

Perustin Nuorisopalvelu Balanssin maaliskuussa 2011. Olin jo sitä ennen tehnyt useita vuosia niin koulu- ja nuorisotyötä kuin tuki- ja neuvontatyötä. Olin kohdannut paljon nuorten hätää. Mielestäni koulumaailmassa ei kyetty riittävästi vastaamaan tähän hätään. Näin tällaiselle selkeän tarpeen. Tämä tarve on tuntunut jatkuvan ja kasvavan. Meillä on paljon kiitollisia yhteistyökumppaneita ja uusia tulee jatkuvasti.

Jokainen aika tuo omanlaisia haasteita. Tämän ajan haasteita ovat erityisesti mobiiliajan tuovat lieveilmiöt kuten kepeä somekirjoittelu ja nuorten epävarmuus itsestään ja tulevaisuudestaan. Tarvitaan keskustelun herättämistä. Tarvitaan sen esille tuomista, että sinä riität ja kelpaat ihan omana itsenäsi. Myös sinulla on paikka tässä maailmassa.

Tuomme kouluille ja nuorille tietoa ja tukea elämänhallintaan. Aiheita löytyy monenlaisiin tarpeisiin. Itsetunnosta stressinhallintaan ja vuorovaikutuksesta tavoitevalmennukseen. Päihteitä ja kiusaamisasioita unohtamatta. Kuuntelemme tarkalla korvalla koulujen toiveita. Teemapäivät ovat tarinallisia ja toiminnallisia. Ne on suunniteltu erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Jokaiselle on jotain.

Ota yhteyttä. Tuetaan yhdessä nuoria elämänhallinnassa!

Yrittäjä, elämänhallinnan valmentaja, nuorisotyöntekijä
Janne Kaleva

Janne Kaleva